1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem serwisu internetowego www.mixtechpolska.pl jest firma Mix Tech Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 139, 54-144 Wrocław. Dane kontaktowe: tel: +48 662 010 225, Fax: +48 71 374 42 10, e-mail: mixtech@mixtechpolska.pl.
  2. Serwis pozyskuje informacji o użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzane w formularze.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia (np. aktywacja biuletynu) lub rejestracji (np. w celu uczestnictwa w dyskusji).
  6. Zebrane informacje są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, do której dostęp ma tylko ASI (administrator serwisu internetowego).
  7. Informujemy ponadto, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, dane związane z użytkownikiem oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. 1tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. 2utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
    1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
    2. Cookies „Stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK COFNĄĆ WYRAZIĆ I COFNĄĆ ZGODĘ?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową lub odpowiedni system operacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami:

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zmienić ustawienia Ustawienia polityki prywatności.